Nabídka kurzů a služeb

Je určen pro profesionály - dřevorubce, pracovníky v obtížných a zvláštních případech těžby (stromy vyhnilé, nahnuté, rozdvojené, přesílené či při zpracování souvislých kalamit). Délka kurzu je 120 hodin.   
Je určen pracovníkům pracujícím mimo souvislou těžbu dříví v rezortu lesního hospodářství - při údržbě zeleně v obcích, zemědělských a stavebních firmách a při údržbě silnic a železnic. Délka kurzu je 32 hodin.      
Je určen pro pracovníky pracující s řetězovou pilou v oblasti stavebnictví (tesaři apod.) a pracovníky manipulující dříví na skladech. Opravňuje pracovníky k práci s řetězovou pilou pro příčné přeřezávání materiálu. Délka kurzu 16 hodin.
Je určen pracovníků, kteří již mají základní kurz obsluhy řetězové pily. Po rozšíření mohou pracovat v souvislé těžbě dříví v lesních porostech. Délka kurzu 64 hodin.    
Je určen pro pracovníky pracující s křovinořezy a jeho adaptéry při údržbě parků, zeleně či při pěstebních pracech v lesních porostech.  Délka kurzu 16 hodin.
Je koncipován jako opakované školení, které je zaměstnavatel povinen provádět dle Zákona č. 262/2006 Sb.. Školení je prováděné dle přání zákazníka a jednotlivých profesí na jeho pracovištích.  Rozsah školení 4 a 6 hodin.
Je určen pro profesionální sběrače semen z vysokých stromů stromolezeckou metodou. Délka kurzu 32 hodin.
Je určen pro obsluhy kolových univerzálních a speciálních lesnických traktorů a tahačů, které používají lesnickou nádstavbu při soustřeďování dříví lanovou technikou. Délka kurzu 64 hodin.
Je určen pro obsluhy stavebních strojů všech kategorií a skupin dle vyhlášky MSV č. 77//1965 Sb. Absolvent obdrží průkaz strojníka.  Délka kurzu 32 hodin.
Je určen pro pracovníky pracující s hydraulickými nakládacími jeřáby na odvozních soupravách dlouhého dříví, vyvážecích soupravách a kácecích strojích.Absolvent získá průkaz jeřábníka třídy N - pro všechny hydraulické nakládací jeřáby v plném rozsahu.  Délka kurzu 32 hodin.
Je určen pracovníkům pracujícím jako vazač a signalista pro obsluhy jeřábů všech tříd. Absolvent získá průkaz vazače. Délka kurzu 16 hodin.
Je určen pracovníkům pracujícím s nakládacími vozíky. Absolvent získá prakaz obsluhy nakládacího vozíku. Délka kurzu 32 hodin.
Provádíme revize a revizní zkoušky nakládacích jeřábů s hydraulickým pohonem dle ČSN 12999/2003.
Vyhledání rizik, zpracování dokumentace BOZP na míru, prověrky BOZP, školení BOZP, kategorizace zaměstnanců
Provádíme výrobu stavebního řeziva dle přání zákazníka.Hranoly všech rozměrů, střešní latě, desky a fošny všech rozměrů, dle požadavků zákazníka dříví naimpregnujeme máčením v impregnačním roztoku.   Cena dle rozměrů a kvality dříví telefonicky na čísle 608 883 253
Prodej kvalitního sušeného truhlářského řeziva SM, BO, MD, BK, JS, OL a další. Ceny již od 5 000,- Kč. Bližší informace a případné objednávky na telefonních číslech 602 202 238 a 602 706 965.
Provádíme rizikové kácení stromů stromolezeckou technikou, ošetření stromů, redukční řez, zdravotní řez a bezpečnostní řez. Cenu jednotlivé zakázky stanovíme při osobním kontaktu přímo na místě. Přibližnou cenu Vám rádi sdělíme na vyžádání.
Zajišťujeme vlastníkům lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle zákona o lesích a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

Kontakt

Ing. František Helešic Slovákova 1262
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 61730416
DIČ: CZ5503231415
Tel. 602 884 454 lespor@volny.cz